Ovid Densusianu
Nicolae Nicolau
Eugeniu Speranția
Jon Oskar
Eugeniu Măgirescu
George Mărgărit
Simion Giurgeca
Serafim V. Pâslaru
Adrian Munteanu
Aurel Pastramagiu
Traian Furnea
Virgil Maxim
Constantin Mille
Ionel Zeană
Antonio Machado
Arthur Rimbaud
Ion Pachia Tatomirescu
George Țărnea
Eusebiu Camilar
Cincinat Pavelescu
John Newlove
Irving Layton
Michael Ondaatje
Margaret Atwood
Andrei Mureșanu
I. Heliade Rădulescu
Paul Verlaine
Mircea Ivănescu
Virgil Gheorghiu
Robert Desnos
Panait Cerna
Magda Isanos
Octavian Bilcescu
Dimitrie Grama
Wolf von Aichelburg
Dragoș Vrânceanu
René Char
Petru Marinescu
Alexandru Colorian
Zorica Teodosia Lațcu
Sandu Tudor
Grigore Din Nareg
Ienăchiță Văcărescu
Constantin-Aurel Dragodan
Ilarie Voronca
Francesco Petrarca
George Dumitrescu
Vasile Nicolescu
George Tutoveanu
Georg Scherg
Alexandru Alexianu
Boris Pasternak
Mihai Ursachi
Camil Baltazar
Horia Nițulescu
Mihai Codreanu
George Bacovia
Dan Botta
Ștefan Petică
Mateiu Caragiale
Oscar Wilde
Matilda Cugler-Poni
Mariana Marin
Wislawa Szymborska
Emily Dickinson
George Magheru
Perpessicius
V. Copilu Cheatră
Virgil Carianopol
Mircea Ciobanu
Artur Enășescu
B. Fundoianu
Ioan Alexandru
Alecu Donici
Mihail Săulescu
Michelangelo
Petru Creția
Mihai Rădulescu
Stroe Constantin Slătineanu
Alexandru Philippide
Mircea Demetriade
Aron Cotruș
Mihu Dragomir
Eugenia Miulescu
Geo Bogza
George Murnu
Nicolaus Lenau
D. Ciurezu
Tristan Tzara
Andrei Ciurunga
Nicolae Iorga
Constanța Buzea
Luminița Suse
Anna Ahmatova
Eugen Ionescu
Alexandru Bogdanovici
Al. O. Teodoreanu
Cezar Bolliac
Iuliu Cezar Săvescu
Nina Cassian
Ion Barbu
Anghel Dumbrăveanu
Margareta Sterian
Emil Botta
Alexandru Andrițoiu
Dimitrie Bolintineanu
Olaf Bull
Gunnar Ekelöf
Sigbjorn Obstfelder
Edith Södergran
Ion Bănuță
Dumitru Corbea
Maria Vergora
Ion Pribeagu
Leonid Dimov
I. M. Rașcu
Ștefan Augustin Doinaș
Miron Radu Paraschivescu
François Villon
Radu Stanca
Gheorghe Tomozei
Jean Lulu Stern
Li Tai Pe
George Lesnea
Mihail Steriade
Ioan I. Ciorănescu
Carmen Sylva
Ion Vinea
Petöfi Sandor
Lucian Avramescu
Ana de Noailles
Nichifor Crainic
Edmond Vandercammen
Radu Boureanu
Geo Dumitrescu
Aurel Baranga
Valeria Boiculesi
Mircea Micu
Elena Văcărescu
Karin Boye
Veronica Micle
Elena Farago
Maria Banuș
Duiliu Zamfirescu
Adam Mickiewicz
Corneliu Șerban
Anton Pann
Radu Gyr
I. L. Caragiale
Dan Deșliu
Demostene Botez
Anghel - Iosif
George Coșbuc
Erich Kästner
George Topârceanu
Ion Caraion
Iulia Hasdeu
Lucian Blaga
Marcel Breslașu
Marin Sorescu
Mihai Beniuc
Nicolae Labiș
Mihai Eminescu
Pär Lagerkvist
A S Puskin
Radu Cârneci
Zaharia Stancu
Șt.O.Iosif
Tudor Arghezi
Vasile Alecsandri
Vasile Voiculescu
Veronica Porumbacu
Victor Eftimiu
A. E. Baconsky
Adrian Maniu
Alexandru Macedonski
Alexandru Vlahuță
Camil Petrescu
Charles Baudelaire
Dimitrie Anghel
Eugen Jebeleanu
Victor Hugo
George Călinescu
Ileana Mălăncioiu
Ion Minulescu
Ion Pillat
Nichita Stănescu
Otilia Cazimir
Ana Blandiana
Rabindranath Tagore
Sadâc Fatma
Octavian Goga